Advania och Nexthink skapar kundnytta genom partnerskap

Nexthink, en ledande leverantör av programvara för digital erfarenhetshantering och Advania, ingår ett nytt partnerskap med syfte att skapa ett mervärde för kunderna. Mer specifikt för att hjälpa IT-avdelningarna att förebygga förekomsten av incidenter proaktivt, med inriktning på service av hög kvalitet, compliance och digitala omvandlingsprojekt.


Foto:Nexthink

"Tekniken står i centrum för många organisationer och digitala omvandlingsprojekt är ofta komplexa. Målsättningen är en optimal upplevelse för slutanvändaren. Trots ansträngningar för att kunna erbjuda kollegorna förstklassiga digitala verktyg för den dagliga verksamheten, lyckas få IT-team krama ut full prestanda av de tekniska lösningar de implementerat. Det betyder i praktiken att de bara kan ge en halv bild av vad som händer inom organisationen. Vi hjälper dem att se den andra halvan, så att de kan övervaka slutanvändarens digitala upplevelse i realtid", säger Hans Harbo, Partner Account Executive at Nexthink.

Advania är ett nordiskt IT-företag med kunder i den offentliga och privata sektorn och en varierad portfölj av produkter och tjänster, inklusive IT-outsourcing, ERP-system, processautomatisering, kontaktcenter, IT-infrastruktur och integrationslösningar och datacenter. Genom samarbetet kommer Advanias kunder att dra nytta av Nexthinks världsledande digitala applikationsutveckling och erfarenhetslösning, vilket förbättrar upplevelsen för slutanvändaren.

"En av våra nyckelprioriteringar är att förenkla vardagen för våra kunder och skapa ett verkligt värde för deras verksamhet genom smarta IT-investeringar. Samarbetet med Nexthink passar perfekt ihop med vår övertygelse om att det är en ”peoples business” vi verkar inom. Partnerskapet hjälper oss att visa våra kunder hur vi kan göra det mer mänskligt än någonsin tidigare, säger Krister Olsson, Business Unit Manager, Transformation & Automation at Advania Sverige.


Bild: Krister Olsson, Business Unit Manager, Transformation & Automation   

Krister fortsätter; "Genom att fokusera på slutanvändarupplevelsen, kan IT-organisationer proaktivt flagga misslyckanden och avbrott med oöverträffad visuell synlighet. De kan då identifiera och åtgärda problemet innan det når slutanvändaren."Bild: Hans Harbo, Partner Account Executive, Nexthink

Harbo fyller i;
"Vi är glada över att ha hittat en partner genom Advania, som delar vår uppfattning att en optimal upplevelse för slutanvändaren, leder till en mer produktiv organisation. Vi ser fram emot att hjälpa kunderna att bygga en framgångsrik digital framtid.”


Mer om Nexthink: www.nexthink.com