Partnerskap mellan Advania och Islands äldsta dryckesproducent

Advania Island har tagit över värdskap och drift av informationssystemen för Ölgerðin, ett av de största dryckesföretagen på Island. Ölgerðin är en av Islands största partihandlare och producerar produkter för Pepsi-Cola och Carlsberg. 

Ölgerðin vill stärka sin kundservice med hjälp av förbättrad användning av informationsteknik och har ingått ett avtal med Advania om att dessa ska sköta underhåll och drift av alla Ölgerðins informationssystem. Målet är att förbättra kundkontakterna och snabbt svara på frågor.  

Advania ansvarar för en stabil drift av Ölgerðins informationssystem och användartjänster. Experterna hos Advania kommer att driva utvecklingen av informationstekniken, och därmed ge Ölgerðin större utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet.  

”Särskild vikt läggs på säkerhetsfrågor i det här samarbetet mellan Advania och Ölgerðin, och utmaningarna i att skydda informationssystemen från extern skadlig kod och cyberattacker. Med de nya lagarna om personuppgiftsskydd har säkerhetsfrågor blivit ännu viktigare. Vi gjorde grundliga efterforskningar om de informationstekniktjänster som är tillgängliga på marknaden och blev imponerade av Advanias metoder och lösningar”, säger Friðrik Heiðar Blöndal från Ölgerðin.  

”Ölgerðin verkar på en dynamisk och ständigt föränderlig marknad, där informationstekniken spelar en viktig roll. För Advania är partnerskapet spännande eftersom Ölgerðin för en löpande kommunikation med ett stort antal kunder. Nyckeln till kommunikation är smart informationsteknik, och har man det kan man göra mycket för att förbättra kundservicen”, säger Sigurður Sæberg Þorsteinsson, Managing Director på Advania.