PMAx blir molnbaserat!

Advania är stolt över att lansera den molnbaserade affärslösningen PMAx 365, optimerad för fastighetsmarknaden. Lösningen är säker och strukturerad. Kunder kan nu administrera sin fastighetsportfölj var som helst, när som helst, från dator, surfplatta och mobil.

Med utgångspunkt från Microsoft Dynamics 365, gör PMAx 365, det ännu enklare att manövrera och svårare att göra misstag vid registrering av data. Mycket av det som tidigare anpassades är nu standard. PMAx 365 underlättar arbetet och effektiviserar processer.

PMAx från Advania, har utvecklats i nära samarbete med ett antal företag på den skandinaviska fastighetsmarknaden. Lösningen ger företagen tidsbesparande och mångsidig funktionalitet, vilket ger värde för verksamheten.

Microsoft Dynamics och PMAx i en molnbaserad miljö, resulterar i stora förbättringar för fastighetsförvaltande företag. Smarta lösningar, som global adressbok och den täta bidirektionella integrationen i Excel möjliggör ett mer flexibelt arbetsflöde, samtidigt som affärslogiken bibehålls.

PMAx 365 drar nytta av Microsofts smarta affärslösningsplattform fullt ut.

Nya möjligheter med PMAx 365
Advania har tidigare varit leverantör av professionella system inom fastighetsförvaltning. När tjänsterna nu flyttas in i molnet har vi förberett oss genom att bredda vår kompetens inom effektiv affärsverksamhet. Baserat på den nya Microsoft-plattformen hjälper vi också våra fastighetskunder som leverantör av säkerhet, interaktion, dokumentdelning och operativlösningar.
 

PMAx expanderar på den globala marknaden
Den molnbaserade lösningen expanderar internationellt. Advania bedyrar potentialen som finns i PMAx lösningen i kombination med Microsofts moderna affärsplattform.


Vad är nytt i PMAx 365?
Förutom mer användarvänliga, webbaserade arbetsflöden stöder lösningen alla viktiga processer för fastighetsförvaltning:

• Automatisering av gemensamma kostnader
• Kontraktsjustering
• Flexibel rapportering
• Budgetering baserat på befintliga och framtida kontrakt
• Skalbar lösning anpassad för storlek och volym
• Hanterar justeringsförpliktelser och momsberäkning
• Fakturering över företag
• Omsättningsbaserad hyra
• Outlook-baserat gränssnitt - lätt att använda med Microsoft Office
• Förvaltningsinformation, nyckeltal och analysverktyg via webbportal
• Multi-Company Functionality
• Byggregistret
• En partner med en helhetssyn över industri, teknik och processer

Med mer än 20 år i branschen har Advania stor erfarenhet av att genomföra affärssystem i ett stort antal fastighetsbolag över hela Skandinavien. Advania känner till huvudprocesserna och kan erbjuda lösningar och råd baserat på toppmodern teknik. 


För mer information vänligen kontakta:
Espen Hartz, CEO Advania Norway
Tel: +47 930 29 688
E-post:
espen.hartz@advania.no.