Firesafe väljer Advania och Microsoft Dynamics 365Firesafe väljer Advania och Microsoft Dynamics 365

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen 

"Vi har valt Advania och Microsoft Dynamics 365 eftersom vi ville ha en framtidsorienterad och modern IT-plattform", säger Svein Kjenne, chef för IT Administration på Firesafe."

"Vi har varit angelägna om att förvärva en komplett och flexibel ERP/CRM-lösning som stöder ytterligare tillväxt av Firesafe". 

Avgörande för lösningen är Firesafes behov av en projektstruktur och ett affärssystem som fungerar optimalt över hela koncernen, vilket Dynamics 365 och expertis från Advania stödjer.

Leveransen medför nya affärssystem (ERP) och CRM. Inom CRM har Advania gått ihop med Skill som specialiserad underleverantör. Dessutom ingår ExFlow och integreringar i lösningen till företaget som är verksamt i Norge, Sverige och Danmark.

"Den lösning som vi kommer att leverera till Firesafe omfattar hela 365-plattformen från Microsoft. Vi är tacksamma för detta förtroende från Firesafe och ser fram emot samarbetet!" Säger Advania Norways koncernchef Espen B. Hartz.”

Samordning i fokus
Advania ser till att Firesafe får en lösning som säkerställer samordning av arbetet inom koncernens olika enheter. Organisationen är komplex och innefattar många olika affärsenheter. Exempelvis; partners, konstruktörer, entreprenörer och hyresgäster. Målsättningen för brandsäkra byggnader inom koncernen Firesafe, är övergripande densamma för alla enheter. För att uppnå uppsatta mål är det en förutsättning att vi har en väl fungerande IT-lösning som på ett enkelt sätt ger en överblick och fungerar smidigt över samtliga affärsenheter.

Med Dynamics 365 kommer Firesafe att implementera ett användarvänligt system, som gör det enkelt att rapportera och extrahera data på samma objekt för alla enheter. Lösningen underlättar samspelet över hela organisationen samt ger en bättre överblick. Hantering av intern fakturering och Business Intelligence ingår i lösningen.

Snabbare drift med en molnbaserad standard
Det som skiljer Dynamics 365 från tidigare versioner av affärssystemet, är att den här molnbaserade standardiserade plattformen ger betydligt snabbare åtkomst till väsentlig information och snabbar upp hela åtgärdsprocessen mot verklig drift.

Om Firesafe
Firesafe är en omfattande leverantör av brandskydd, med syfte att rädda liv. Företaget, som startade 1981, är marknadsledande inom Norden inom sina områden och verkar som en omfattande leverantör av brandskydd med aktiviteter som brandteknik, utförande, kontroll och service samt försäljning av speciella brandprodukter. Koncernen omsätter cirka 700 miljoner kronor och har 680 anställda i Norge, Sverige och Danmark.
http://www.firesafe.no 


För mer information vänligen kontakta:
Espen Hartz, CEO, Advania Norge
Tel: +47 930 29 688
E-post:
espen.hartz@advania.no