Advania på scen på NIC – en nordisk topphändelse för IT-proffs och beslutsfattare

Bild: Oddvar Haaland Moe and Karim El-Melhaoui

NIC är branschens främsta IT-konferens med fokus på partnerskap och ”best practise”. Konferensen är känd för ett väl sammansatt innehåll och struktur, som framförs av några av IT-branschens tyngsta talarprofiler.

Konferensens huvudämnen är; molnbaserade lösningar, teknik, automation och säkerhetshantering, samt även klient och server, samarbete, produktivitet och analys.

Teknisk arkitekt Karim El-Melhaoui och teknisk chef Oddvar Håland Moe håller sessionen: "Hardcore hacker vs Awesome IT-PRO - Battle Royale!" I denna session kommer deltagarna att följa scenariot mellan en episk hacker v.s. ett professionellt försvar.

Sessionen visar farorna med attacker och hur man förhindrar dem genom att justera Windows-standardinställningar och ytterligare härdning.

Riktiga attacker kommer att genomföras och sessionen visar hur man bäst försvarar sitt företag mot dessa typer av systemattacker. Sessionen kommer att omfatta "normal" härdning, liksom Oddvar och Karims erfarenhetsbaserade anpassade härdning.

På NIC kommer chefsteknisk arkitekt och MVP Oddvar Håland Moe även att hålla sessionen "Hacking Windows with Windows". Denna session ger en djupdykning in i den teknik som många avancerade hackers använder när attacker utförs. Trenden har ändrats från att ladda upp anpassade binärer till att använda Windows binärer för att utföra nödvändiga åtgärder. I den här sessionen kommer deltagaren att lära sig både hur anfall görs, genom att använda binär kod i Windows, samt andra typer av attacker i Windows äldre funktioner som t ex DCOM. Sessionen visar hur man upptäcker och minskar effekterna av sådana attacker.

Oddvar Håland Moe har identifierats av NIC som presentatören som når en bred publik och deltar i en förinspelad diskussion med Ashley Gatehouse, CMO at Crayon, för att ifrågasätta åsikter och ytterligare fördjupa presentationen.

Panelen består utav tungviktare i branschen såsom:
Karim El-Melhaoiu, Paula Januszkiewicz, VD på CQURE, Mike Clinch, VP Digital och Cloud Services på Crayon.

Mer om konferensen – NIC: https://www.nicconf.com/ 

Följ Oddvar och Karim på Twitter: @KarimElMelhaoui @Oddvarmoe


För mer information vänligen kontakta:
Espen Hartz, VD, Advania Norge
Tel: 0930 29 688
E-post: espen.hartz@advania.no